Categories
Küsitlus Koolielu

Ülevaade matemaatikanädalast

Kevin Jürgen  I MF Novembri esimesel koolinädalal toimus meie koolis juba üheksandat korda matemaatikanädal. Sellel aastal toimus kokku viis üritust (aritmeetikakonkurss, aaretejaht, mitmevõistlus, küberpähkel ning sudokuvõistlus), mille osalejatele anti ka auhinnad. Küsisime matemaatikaõpetajatelt,  kes kõike korraldasid, et saada teada, miks tähistatakse matemaatikanädalat ja kas selle korraldamine on raske. Samuti uurisime õpilastelt, kuidas üritus neile meeldis […]

Categories
Küsitlus Keskkonna Kolmapäev

Kliima soojenemine

Kevin Jürgen I MF, Eliise Ilves I VÕ Üks aktuaalsemaid teemasid praegu on kliima soojenemine. Tegime antud teemal küsitluse, sest soovisime teada saada, missugune on Viljandi Gümnaasiumi õpilaste ning töötajate arvamus kliima soojenemisest. Et saada hea ülevaade, sai koostatud kolm järgnevat küsimust: Kas kliima soojenemine on inimtekkeline või looduslik? Mida Te teate antud teemast? Kui […]

Categories
Küsitlus

Abielu ja suured otsused

Nora Viikmaa II HK “Raske on teiste inimeste eest otsustada,” tõdeb üks meelsusküsitlusele vastanud Viljandi gümnaasiumi noor. Kuid tuleval kevadel just midagi sellist meid ees ootabki: 2021. aasta aprillis on Eesti riigi valitsusel kavas korraldada rahvaküsitlus “Kas abielu on vaid naise ja mehe vaheline liit?”. Juba kooseluseaduse aegadest on olnud LGBT+ teemad üheks tuliseimaks debatimaterjaliks […]

Categories
Küsitlus Koolielu

Arvestustenädal tõi I aasta õpilastele palju positiivseid emotsioone

Erik Rebane II SO InterNosi toimetus viis I aasta õpilaste seas peale sügisvaheaega läbi rahuloluküsitluse arvestustustenädala möödumise kohta. Teatavasti põhikoolides seesugust süsteemi, kus perioodi viimane nädal on arvestuste jaoks mõeldud, ei rakendata. Seetõttu oli antud kogemus enne vaheajale minekut värskete gümnasistide jaoks esmakordne. Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt Google Formsi teel, see koosnes neljast kohustuslikust tuumikküsimusest […]