Categories
Koolielu

TÄHELEPANU! Valminud on uus InterNosi veebileht

Categories
Koolielu

Esimene sisseelamine gümnaasiumiellu ehk esimese arvestuste nädala emotsioonid I aasta silmade läbi

Chrislin Metsanurm ja Erik Rebane IIISO InterNosi toimetus viis peale sügisvaheaega I aasta õpilaste seas läbi küsitluse arvestustenädala möödumise kohta. Kõikide õpilaste jaoks oli kogemus esmakordne, kuna põhikoolid sellist süsteemi enda õppekavas ei rakenda. Seega uurisime, millises meeleolus on värsked gümnasistid pärast pikka arvestuste nädalat.  Küsitluse koostasime elektrooniliselt Google Formsi teel ja koosnes viiest kohustuslikust […]

Categories
Küsitlus Koolielu

Ülevaade matemaatikanädalast

Kevin Jürgen  I MF Novembri esimesel koolinädalal toimus meie koolis juba üheksandat korda matemaatikanädal. Sellel aastal toimus kokku viis üritust (aritmeetikakonkurss, aaretejaht, mitmevõistlus, küberpähkel ning sudokuvõistlus), mille osalejatele anti ka auhinnad. Küsisime matemaatikaõpetajatelt,  kes kõike korraldasid, et saada teada, miks tähistatakse matemaatikanädalat ja kas selle korraldamine on raske. Samuti uurisime õpilastelt, kuidas üritus neile meeldis […]

Categories
Kogemus Koolielu

Muljeid ühest omamoodi koolipäevast

Erik Rebane  III SO Reedel, 23. oktoobril lõpetas õppeperioodi I ja III aasta õpilaste jaoks meeleolukas õpihuvilaager/motivatsioonipäev, kus käisid rääkimas ökoloog Mihkel Kangur ning motivatsioonikoolitaja Harald Lepisk. Hommiku tegi aga vähemalt III sotsiaalklassi jaoks energiliseks ja põnevaks Viljandi Kunstikooli juhataja Laineli Parresti loomingulise tegevuse õpituba. Kui päris aus olla, siis ei teadnud ma eelseisvast päevast […]

Categories
Koolielu

Õpetajate päev, miinimum ja maksimum

Video: Jan Randar Raidma I SO Emma-Elenor Peta II VÕ Õpetajate päev pakub meeldivat pinget nii õpilastele, õpetajatele kui ka “õpetajatele”. Traditsioon on aga vajumas soiku ning täidab kalendris õpilastele pigem aukohta lihtsa päeva kui meeldiva koolimälestusena, eriti neile, kes koolipingis istuvad. Kuidas oleks võimalik muuta tähtpäev meeldejäävaks, kaasahaaravaks ning sealsamas kasulikuks? Õpetajate päev toimus […]

Categories
Koolielu

Rebaste ristimine rebaste silme läbi

Jan Randar Raidma I SO Viljandi Gümnaasiumis toimus 23. septembril rebaste ristimine. Meil kui rebastel algas päev oma keisriga kohtumisega. Keisrid tutvustasid reegleid, mis kehtisid terve koolipäeva. Mõned näited reeglitest: rebased võisid liikuda ainult märgistatud alal ja kasutada tualette, mille uksel oli rebase pilt. Tuli proovida süüa suppi kahvliga või praadi lusikaga, šnitsli ostmine eripraena oli […]

Categories
Koolielu

Emakeelenädal ja emakeelepäev

Emma-Elenor Peta  I VÕ Olgugi, et oleme sunnitud õppima distantsilt ning pidama emakeelepäeva perekeskis, pakkusid Viljandi Gümnaasiumi eesti keele õpetajad meile emakeelenädala raames tegutsemist ja nuputamist nii ühiselt kui iseseisvalt, nii loominguliselt kui harivalt, ja seda ilma ühegi kontaktita. Emakeelenädalat ja emakeelepäeva tähistatakse Kristjan Jaak Petersoni auks juba aastast 1996 tema sünnikuupäeval, 14. märtsil. Miks […]

Categories
Koolielu

Viirus traditsioone ei murra

Erik Rebane II SO Teadupärast on Viljandi Gümnaasiumi kooliperel traditsiooniks iga kalendriaasta viimasel koolinädalal korraldada suurejooneline aastalõpupidu. Seoses jätkuvalt tugeva COVID-19 levikuga jäi aga 2020. aasta üritus korraldamata. Peod on toimunud iga kord erineva temaatikaga, seekord oleks olnud pidu lasteaia-teemalise alapealkirjaga “Kes aias?”. Kooli huvitegevuse koordinaatori Ave Alvre sõnul lükkub seekordse peo toimumine soodsate võimaluste […]

Categories
Küsitlus Koolielu

Arvestustenädal tõi I aasta õpilastele palju positiivseid emotsioone

Erik Rebane II SO InterNosi toimetus viis I aasta õpilaste seas peale sügisvaheaega läbi rahuloluküsitluse arvestustustenädala möödumise kohta. Teatavasti põhikoolides seesugust süsteemi, kus perioodi viimane nädal on arvestuste jaoks mõeldud, ei rakendata. Seetõttu oli antud kogemus enne vaheajale minekut värskete gümnasistide jaoks esmakordne. Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt Google Formsi teel, see koosnes neljast kohustuslikust tuumikküsimusest […]

Categories
Koolielu

Uus õpetaja Berit Puidet

Nora Viikmaa II HK Ning ongi jäänud kolmas ehk selle aasta viimane intervjuu uue õpetajaga, kelleks on noor emakeeleõpetaja Berit Puidet. Juba esmakohtumisel on Berit jutuhimuline ja äärmiselt sõbraliku olekuga ning on valmis endast veidi lähemalt pajatama. Kuidas kirjeldaksid iseennast? „Oma iseloomu õiglaselt kirjeldada on väga raske,“ on ta algul veidi kimbatuses, „aga ma võin […]