Categories
Koolielu

TÄHELEPANU! Valminud on uus InterNosi veebileht

Categories
Koolielu

Esimene sisseelamine gümnaasiumiellu ehk esimese arvestuste nädala emotsioonid I aasta silmade läbi

Chrislin Metsanurm ja Erik Rebane IIISO InterNosi toimetus viis peale sügisvaheaega I aasta õpilaste seas läbi küsitluse arvestustenädala möödumise kohta. Kõikide õpilaste jaoks oli kogemus esmakordne, kuna põhikoolid sellist süsteemi enda õppekavas ei rakenda. Seega uurisime, millises meeleolus on värsked gümnasistid pärast pikka arvestuste nädalat.  Küsitluse koostasime elektrooniliselt Google Formsi teel ja koosnes viiest kohustuslikust […]

Categories
Küsitlus Koolielu

Ülevaade matemaatikanädalast

Kevin Jürgen  I MF Novembri esimesel koolinädalal toimus meie koolis juba üheksandat korda matemaatikanädal. Sellel aastal toimus kokku viis üritust (aritmeetikakonkurss, aaretejaht, mitmevõistlus, küberpähkel ning sudokuvõistlus), mille osalejatele anti ka auhinnad. Küsisime matemaatikaõpetajatelt,  kes kõike korraldasid, et saada teada, miks tähistatakse matemaatikanädalat ja kas selle korraldamine on raske. Samuti uurisime õpilastelt, kuidas üritus neile meeldis […]

Categories
Intervjuu

Zooloog õpetab bioloogiat

Anete-Marleen Siimon II LR Õpetaja Karmen Tiit on esmapilgul üks tagasihoidlik bioloogiaõpetaja, kuid temas on peidus palju huvitavat – otsustasin selles ka ise veenduda. Nii istusimegi maha ning ma pärisin natuke tema elu ja töö kohta. Kuidas leidsite tee õpetamise juurde? See oli natukene juhus, et mind kooli kutsuti. Tollel hetkel ma otsisin just parasjagu […]

Categories
Intervjuu

Jelena Bronskaja – südamega õpetajatöö juures

Triinu Kree, I HK Sellest õppeaastast on Viljandi Gümnaasiumiga taasliitunud vene keele õpetaja Jelena Bronskaja, kelle staažikas karjääris on nii mõnigi auväärne verstapost – näiteks pärjati ta 2006. aastal Viljandi linna aasta õpetaja tiitliga. Kust olete pärit? Sündinud olen Siberis, Venemaal. Lapsepõlves tulime perega Eestisse, sest siin elasid meie sugulased. Siis läksin ma õppima Viljandi […]

Categories
Intervjuu

Huvitav isiksus uuel tööpostil

Getlin Sosi  II VÕ Alates selle õppeaasta algusest võttis õpetaja Kristy Leinus vastu talle pakutud inglise keele õpetaja ametiposti, olles aastaid töötanud meie koolis usundi- ja kultuuriõpetajana. Peale kõige selle on ta ka väga palju reisinud ning maailma näinud. Kindla peale on just tema üks huvitavamaid õpetajaid meie koolis. Võtsin ette ning uurisin Kristylt selle […]

Categories
Intervjuu

Uus laborant Kauri Kaljuste

Romet Mägi  I VÕ Raamatukogu riiulite vahel võib näha liikumas meie uut laboranti Kauri Kaljustet, tuntud ka kui “raamatukoguonu”. Kuidas jõudsite õpetajana Viljandi Gümnaasiumisse?  See on väga hea küsimus, sest minu töö otseselt ei olegi õpetajatöö. Olen pigem rühmajuhendaja, tulevane õpilasesinduse mentor ja laborant. Ma ei oska nii otseselt vastada kohe, aga kuna ma olen […]

Categories
Küsitlus Keskkonna Kolmapäev

Kliima soojenemine

Kevin Jürgen I MF, Eliise Ilves I VÕ Üks aktuaalsemaid teemasid praegu on kliima soojenemine. Tegime antud teemal küsitluse, sest soovisime teada saada, missugune on Viljandi Gümnaasiumi õpilaste ning töötajate arvamus kliima soojenemisest. Et saada hea ülevaade, sai koostatud kolm järgnevat küsimust: Kas kliima soojenemine on inimtekkeline või looduslik? Mida Te teate antud teemast? Kui […]

Categories
Kogemus Koolielu

Muljeid ühest omamoodi koolipäevast

Erik Rebane  III SO Reedel, 23. oktoobril lõpetas õppeperioodi I ja III aasta õpilaste jaoks meeleolukas õpihuvilaager/motivatsioonipäev, kus käisid rääkimas ökoloog Mihkel Kangur ning motivatsioonikoolitaja Harald Lepisk. Hommiku tegi aga vähemalt III sotsiaalklassi jaoks energiliseks ja põnevaks Viljandi Kunstikooli juhataja Laineli Parresti loomingulise tegevuse õpituba. Kui päris aus olla, siis ei teadnud ma eelseisvast päevast […]

Categories
Kogemus

Miks on hea teha uurimistööd esimesel aastal?

Erik Rebane III SO Teadupärast on üks gümnaasiumiastme eduka läbimise tingimusi uurimistöö sooritamine. Seda on võimalik teha kõigi kolme aasta jooksul, ent mina valisin selle jaoks esimese aasta. Tagasi vaadates on see ka üks parimaid valikuid, mida kolme aasta jooksul koolis olen teinud. Kuna õpin kitsast matemaatikat, on mulle ka valikainete ainepunktid tähtsad. Tahtsin ülejäänud […]