Categories
Raamatu Reede

Fan fiction – loomingu looja ja hävitaja

Anete Puusta II HK

Fan fiction on ilukirjanduslik tekst, mille on loonud teatava raamatu, filmi, teleseriaali, arvutimängu vm originaalloomingulise teose austajad, ning kus kasutatakse neist tuntud tegelasi uue loomingu loomise aluseks. Nii sünnivad täiesti uued tekstid, kus karakterid, tegevuspaigad või vahel ehk väljendidki on samad, nagu originaalteoses, kuid tegevusliinid on erinevad. On selline tänapäeva noorte seas laialt levinud tegevus innustavaks tõukeks uutele vaimustavatele autoritele ja hämmastavatele kirjatöödele või hoopis lõpp ja häving vanadele armastatud lugudele, mida fan fiction omatahtsi ümber kirjutab?

Fan fiction või suupärasemalt ehk fännikirjandus on tõestanud end kui suurepärane ajend noortele kirjanikele, kes alles hakkavad end loominguliselt väljendama. Läbi fännikirjanduse loomise ei ole rohelistel autoritel vaja üleliia palju vaeva näha, et luua nullist täiesti uusi tegelasi, tegevuspaiku ega loo põhiideedki. Täiesti uute tegevusliinide kirjutamine juba tuntud tegelastele on alustavale kirjanikule hea harjutus, et arendada oma mõttemaailma ja kujutlusvõimet, et lugu ennast kordama ei hakkaks. Näiteks maailmakuulsast Harry Potteri seeriast on ainuüksi internetiplatvormil Wattpad kirjutatud umbes 175 000 fännijuttu, mida on tohutult palju, arvestades, et autorilt on Harry Potterist ilmunud vaid 7 raamatut. Nii on fan fiction loonud võimaluse alustajatele kirjutajatele oma kirjandusloomingulist poolt avastama hakata.

Fännikirjanduse kirjutamisel võib alustaja kirjanik üldjuhul arvestada ka kohese lugejaskonnaga, kes autori kujunemisele kõvasti kaasa võib aidata. Kuna fan fiction‘it luuakse eelkõige maailmakuulsate lugude põhjal, millele on juba välja kujunenud väga lai lugejaskond, võib üsna kindel olla, et vähemalt murdosa neist eksib tänu internetti otsingunimede sisestamisele kogemata ka fännikirjanduse lehekülgedele. Näiteks eelpoolmainitud 175000 Harry Potterist loodud fännijutust on Wattpadis populaarsemaid loetud isegi kuni üle 2 miljoni korra. Tänu internetis kommenteerimise võimalusele on noortel autoritel võimalik saada ka viivitamatut tagasisidet oma lugudele, mis soovituste või nõuannete läbi võib aidata kirjutajal end arendada. Väga positiivse lugejate vastukaja puhul on isegi juhtunud, et fännikirjanikust ongi saanud avaldatud autor, nagu juhtus näiteks varjunime all kirjutava ameerika kirjaniku Cassandra Clare’iga. Fännikirjanduse kirjutamine on nii-siis üsna hea viis oma kirjaoskust ülejäänud fännidele demonstreerida ning vajadusel läbi lugejate tagasiside ennast parandada, et jõuda nende abi toel sinnamaani, et päriselt omaenda raamat avaldada.

Fännikirjanduse avaldamisega kaasnevad aga ka teatavad ohud, mille suhtes kirjanikud peaksid juba alustades ettevaatlikud olema. Fan fiction‘it kirjutades tuleb pidada meeles, et tegu on ikkagi kellegi teise mõtete ja loomingu osalise avaldamisega, mis võib hullemal juhul lõppeda plagiaadisüüdistusega, kui laenatud mõtteid ja ideid näidatakse kui endi omi. Mainitud kirjanikule Cassandra Clare’ile esitati sarnane süüdistus tema maailmakuulsa raamatusarja kohta, tuntud kui Surmav Arsenal, kuna see sisaldavat lõiku aastaid varem tema Harry Potteri  fan fiction‘ina ilmunud loost. Kuigi süüdistus ei läinud läbi, on kirjaniku nimi ikkagi koleda juhtumisega määritud ning mõjutab seeläbi ka tema järgnevat loomingut, kuna sellesse suhtutakse nüüd paratamatult skeptiliselt. Olgugi et ilus tekst, mis armastatud ja austatud paljude poolt, võib näiteks plagiaadisüüdistusega igaveseks omale inetu pleki külge määrida ning seeläbi lugejate poolt päriseks maha maetud saada.

Oma olemuselt ongi fan fiction ju eksisteeriva loomingu ümberkirjutamine, mis lisaks alustavatele kirjanikele kirjutamiseks ajendi andmisele paratamatult uuristab ka alusteksti. On ju fännikirjandus alguse saanudki õigupoolest sellest, et raamatusarjade lõppedes jäävad fännid armastatud lugudest lisa nõudma. Nii on jultunud fännid otsustanud ohjad enese kätte haarata ning endi arvates puuduvad süžeeliinid ise kirja panna, kujundades loo just nimelt selliseks, nagu neile meeldib. Nii saavad vanad head lood tuhandeid kordi täiesti ümber kirjutatud, väänates, moonutades ning lõigates alusteksti, et see räbalatena maha jätta. Kuigi suur tunnustus autoritele, et nende lugudest piisavalt peetakse, et neist oma versioone luua, on mõned autorid siiski tõdenud, et nad ise oma tekstidest loodud fan fiction‘eid ei loe ega nende loomist ka eriliselt toeta. Tuntud on selle poolest ameerika autorid George R. R. Martin (“Jää ja tule laul”) ning Diana Gabaldon (“Võõramaalane”), et põlgavad oma raamatute põhjal loodud fännikirjandust, tuues põhjuseks, et see on ebamoraalne, ebaseaduslik ning ka muidu piinlik ja kohmetust tekitav. Fännikirjanduse loomise asemel soovitavad autorid kirjutada pigem originaalseid lugusid, kuna see on ainus võimalus end kirjutamises arendada. Teoste autorite meelehead silmas pidades tasuks niisiis fan fiction‘ite loomisel alustekstide suhtes austusväärseks jääda.

Olgu avaldatud autorite ja mittefännide suhtumine fännikirjandusse milline tahes, tõsi on aga see, et tahes tahtmata kutsub fan fiction noori kirjandusele lähemale. Kuna fan-fic‘e ei looda kaugeltki mitte ainult kirjandusteostest, vaid näiteks ka kuulsatest muusikutest ja teletähtedest, leiavad oma tee neist loodud fännikirjanduse juurde ka noored, kes muidu lugeda ei armasta. Kuigi suurimad fännikirjanduse baasid on tekkinud ikkagi tuntud romaanidele nagu “Harry Potter” ja “Videviku” saaga, on nende seas kõrgele populaarsusesse tõusnud fännilood näiteks ka poistebändidest nagu briti One Direction ja Lõuna-Korea BTS. See näitab, et lisaks nende muusika kuulamisele meeldib noortele oma lemmikute kohta ka ilukirjanduslikke seiklusjutte luua, mis on ootamatul kombel meeletu ilukirjanduse populariseerija noorte seas.

Fan fiction, eestipäraselt fännikirjandus, on katapulteerunud kõrgele populaarsusesse tänu kasvanud fännikogukondadele, kes oma lemmikute lugude või tegelaste põhjal omaloomingulisi jutte loovad ning loevad. Alustavatele kirjanikele on fännikirjandus andnud hea ajendi kirjutama asumiseks, pakkudes sealsamas ka kohest lugejaskonda ning tagasisidet. Kuigi tuntud originaalseid teoseid selle käigus vahel tundmatuseni ümber kirjutatakse, leidub fännikirjandusel siiski arvukalt toetajaid üle maailma ning levitab seeläbi noorte seas ka harjumust lugeda ning kirjandust hinnata ja austada. Agaratel fan fiction‘i harrastajatel tuleb aga ainult ettevaatlik olla, et loodud lugu ikkagi fännikirjanduse nime all avaldatud saaks, sest muidu ähvardab naiivseid algajaid kirjutajaid ohtlik plagiaadisüüdistus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s