Categories
Küsitlus Koolielu

Arvestustenädal tõi I aasta õpilastele palju positiivseid emotsioone

Erik Rebane II SO

InterNosi toimetus viis I aasta õpilaste seas peale sügisvaheaega läbi rahuloluküsitluse arvestustustenädala möödumise kohta. Teatavasti põhikoolides seesugust süsteemi, kus perioodi viimane nädal on arvestuste jaoks mõeldud, ei rakendata. Seetõttu oli antud kogemus enne vaheajale minekut värskete gümnasistide jaoks esmakordne.

Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt Google Formsi teel, see koosnes neljast kohustuslikust tuumikküsimusest ja ühest vabatahtlikust küsimusest, mis oli mõeldud oma emotsioonide kirjeldamiseks vabal viisil. Tuumikküsimustest kolm olid skaalal 1 (väga halb)  kuni 5 (väga hea). Neljas küsimus aga oli konkreetsete “jah/ei” variantidega. Toimetuse liikmete jaoks olid nii paljugi saadud tulemustest üllatavad.

Küsitlusele oli vastanud artikli kirjutamise hetkeks 127 õpilast, koguni 94,7% neist leidis, et arvestustenädalaga õpisüsteem on parem kui tavapärane. Arvestustenädalal õnnestus uustulnukatel õppimine küllaltki hästi – tervelt 59 õpilast (46,5%) olid märkinud tulemuseks viiepallise skaalaga real “4”, väga maha ei jäänud ka nende hulk, kes olid suisa väga rahul. Samuti ei olnud ka õpetajate vastutulelikkuse kohta mitte midagi halba öelda – kõigest marginaalne 15% õpilastest leidis vastaval teemal puudujääke, mille järgi saab väita, et õpetajad on teinud väga head tööd. Stressirohkuse küsimus jagas vastajaskonna enam-vähem pooleks, mis tähendab, et arvamusi on seinast seina ning 5-palliskaalal troonib “3” – 39,4%-ga vastanutest. Oma saavutuste osas ollakse aga mõõdukalt kriitilised – lõviosa jaoks olid nende tulemused vastavalt tasemel “3” ja “4”

Vabatahtlikule lisaküsimusele vastanutest kiitis enamik, et arvestustenädalaga õpisüsteem on väga meeldiv, kui ise olla pidevalt asjadega joone peal – jääb rohkem vaba aega ja pinge on pisut madalam – on ju arvestustenädalate ajal igapäevaselt vaid paar tundi. Üks vastanutest leidis, et enne arvestuste nädalat ei saagi tunda õiget Viljandi Gümnaasiumi õhkkonda – see olevat just antud ajal eriline – võid kõndida läbi maja, ilma, et keegi vastu tuleks. Unetust ja ärevust mainisid vaid üksikud vastanutest – enamasti tõdeti, et tavapärast süsteemi ei tahakski enam tagasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s