Categories
Essee

Ma jääksin Viljandisse, kui siin oleks…

Esseekonkurssi “Minu VLND” eripreemia võitja

GRETE SARAPIK, I sotsiaalsuund / kevad 2017

Olles elanud kogu oma senise elu Viljandis, on peast läbi käinud mitmeid mõtteid sellest, kuidas gümnaasiumi tee lõppedes ootab mind ees teine linn ja teine elu. Nüüd, olles vanem ei ole mõte Viljandist lahkuda kadunud, vaid süvenenud. Viljandi on väikelinn, kus on oma plussid ja miinused. Minu jaoks on aga linnas, kus ma elan, liiga palju miinuseid selleks, et nendest mööda vaadata ja oma tulevik seostada kodulinnaga.Tekib küsimus, mis on need plussid ja miinused, mida näeb üks 16-aastane õpilane?

Linna üheks suurimaks plussiks on tasemel haridus, mida pakuvad mitmed põhikoolid, gümnaasium ning kultuuriakadeemia, mis annavad noortele võimaluse valida oma eelistustele tuginedes nende jaoks parima õppesuuna ja eriala. Järgmiseks plussiks on linna püüdlus parandada noorte huvitegevust, luues noortekeskuse ning väliseid võimalusi ajaveetmiseks. Kahjuks on keskendutud suures osas vaid ekstreemspordiga tegelevatele noortele. Kurb on tõsiasi, et unarusse on jäetud noored, kes ei sõida näiteks rula või tõukerattaga. Kohta, kus saaksid noored peale kooli või nädalavahetusel rahulikult aega veeta, ei ole.

Vaadates linna üldist pilti, näeme negatiivsust rohkem kui positiivsust. Iga inimene, kes elab Viljandis või on siit läbi sõitnud, märkab linna kohutavas seisus olevaid tänavaid. Kurb on tõdeda, et linn, mis näib Instagrami piltidel nagu unistuste koht, kus elada, on tegelikult oma tänavate ja teedega viimane koht, kus tahaks igapäev liigelda. Minu meelest ei ole normaalne, et linnas jalutamine tähendab poriloikudes ujumist ja sopas sumpamist. Linna visiitkaardiks on korras teed ja tänavad, aga seni, kuni Viljandi tänavad koosnevad enamjaolt aukudest ja lompides ei muutu ka minu mõte lahkuda Viljandist.

Selleks, et mina oma tuleviku Viljandiga seoks, peaks linn pakkuma rohkem võimalusi edasiõppimiseks ja ka häid töökohti. Viljandi-sugusel väikelinnal on raske tagada oma elanikele tasuvaid ning häid töökohti, mis on ka põhjuseks, miks paljud noored leiavad oma tee linnast välja. Viljandi on linn, kus väärtustatakse kultuuri ja pannakse rõhku selle arengule. Arvan, et ńoored, kelle prioriteedid ei seondu kultuuriga, ei leia kahjuks meie linnas kohta.

Ma jääksin Viljandisse, kui siin oleks tagatud huvitegevus kõigile noortele, mitmekesisem kõrgharidus, korras tänavad ning head töökohad. Viljandi on linn, mida ma armastan, kuid selleks, et nii mina kui ka paljud teised noored seoksid oma tuleviku kodulinnaga, peaks nii mõnigi asi muutuma.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s