Categories
Uncategorized

JÄTKUB: Bioloogia asendusõpetajate juhtum

Jüri Liiva – mees, kes suudab asendada
nii muusika- kui ka bioloogiaõpetajaid

ANGELA NURK, III sotsiaalsuund / originaal JUUNI 2017

Kuidas Te siia õpetama sattusite?

Olen osalise koormusega õpetajana tegutsenud erinevates koolides üle kümne aasta, varem olen Viljandi Gümnaasiumis asendanud muusikaõpetaja Pille Kährikut ja episoodiliselt ka Aare Külamad.

Kas oli tundide läbiviimisel mingi oma süsteem ja milline?

Bioloogiatundide läbiviimisel lähtusin eelkõige sellest, et programm saaks ülevaatlikult läbitud, suureks abiks olid teiste õpetajate soovitused. Kuna on kevadperiood, siis käisime õpilastega varahommikuti ka linnulaulupraktikumides. Selle lisasin programmi ise, et pakkuda õpilastele võimalus omandada võime eristada erinevate linnuliikide laulu – oskus, mis eriti linnainimestel kipub kaduma.

Kuidas õpilased Teid vastu võtsid?

Õpilased on väga toredad ja targad. Eriti jäävad meelde mõned arutelud, mis tunnis kujunesid.

Kui Jüri just bioloogiat ei õpeta, koori ei meisterda või metsa ei harvenda, laulab ta vokaalansamblis Maneo (Jüri on see, kes Aare kõrval seisab).jüri ja maneo.jpg

Kas õppetöös läks plaanipäraselt või tuli ette ootamatusi?

Õppetöö läks üsna plaanipäraselt.

Kuidas Teid valiti meie kooli bioloogia asendusõpetajaks?

Arvan, et kooli juhtkonna mõnele liikmele meenus, et olen õppinud ka bioloogiat ja seega tehti ettepanek ühe õppegrupi tundide läbiviimiseks.

Kuidas jäite rahule kooli meeskonnaga?

Viljandi Gümnaasiumi meeskond väärib tõesti nimetust „pere“, sest kõik, mida korraldatakse, laabub hästi loomulikult ja iseenesestmõistetavalt. Vähemalt väljapoole paistab see nii.

Kas oleksite ka edaspidi nõus oleme meie või muu kooli asendusõpetaja?

Kindlasti, võimalus õpetada pakub minu peamiselt füüsilisest tööst koosnevale profiilile mõnusat vaheldust.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s